• برای اجبار همسرم به حضانت فرزند به کدام دادگاه مراجعه کنم؟
  • سلام. می خواهم بدانم برای اقدام و اجبار همسرم به نگهداری و حضانت فرزندمان به کدام دادگاه مراجعه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام. با توجه به مورد 10 ماده 4 قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده به مسائل حضانت و ملاقات طفل رسیدگی می کند. در این رابطه طبق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

-->