• حضانت فرزند پسر تا چه سنی با مادر است؟
  • سلام من و شوهرم هنوز طلاق نگرفتیم اما یکسال است که جدا زندگی می کنیم. فرزند پسر سه ساله ای داریم که شدیدا به من وابسته است. بعد از طلاق می خواهم با من زندگی کند.چه اقدامی برای این کار باید انجام بدهم؟ قانون در این رابطه به چه شکل است؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۱۱۶۹قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. در تبصره این ماده داریم که بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. در نتیجه بر اساس این ماده و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است .

-->