• حضانت فرزندان بعد از فوت پدر با کیست؟
  • سلام. من و شوهرم سه فرزند داریم 6 ساله و 9 ساله و 10 ساله شوهرم به شدت مریض هستند و در بیمارستان بستری هستند می خواستم بدانم بعد از فوت ایشان حضانت  بچه هام با چه کسی است؟ آیا حضانت با پدربزرگشان است یا من؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد. ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد لذا اگر دادگاه تشخیص دهد مصلحت فرزندانتان در زندگی با شماست بعد از فوت همسرتان حضانت شما خواهد بود.

-->