• تعداد حق ملاقات طفل را چه کسی معین می کند؟
  • سلام. من و خانمم سه ماه پیش از هم جدا شدیم و دادگاه حضانت فرزندمان را به ایشان داد. در خصوص حق ملاقات می خواهم بدانم آیا می توانم تعداد دفعات ملاقات را بیشتر کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید لذا با توجه به تشخیص دادگاه اگر دفعات بیشتری برای ملاقات به مصلحت طفل باشد این تصمیم اتخاذ می شود.

در این رابطه مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌ حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه ‌است.

-->