• در چه صورت عقد موقت باید ثبت شود؟
  • سلام می خواستم بدانم در چه صورت به لحاظ قانونی صیغه یکساله باید ثبت شود؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب. مطابق ماده21 قانون حمایت خانواده نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ـ باردارشدن زوجه

۲ـ توافق طرفین

۳ـ شرط ضمن عقد

-->