• آیا با صدور قرار تامین خواسته حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران دارم؟
  • سلام وقت بخیر. شخصی که من با او معامله کرده ام طلبکاران زیادی دارد . من به موجب معامله ای که با او انجام داده ام یک واحد آپارتمان مسکونی را به او فروخته ام و او برای ثمن آن معامله چکی به مبلغ 990 میلیون به من داده است که در موعد مقرر پاس نشده است. من ضمن دادخواستی به طرفیت او در دادگاه مطالبه وجه مستند به چک را خواستار شدم. و قرار تامین خواسته را نیز از دادگاه تقاضا کردم و دادگاه با این موضوع موافقت کرد. می خواستم بدونم به صرف صدور قرار نسبت به دیگر طلبکاران آیا حق تقدم دارم؟
1400/07/01

سلام و احترام 

شخصی که مالی را به موجب تامین خواسته توقیف کرده، از تاریخ توقیف آن مال، نسبت به آن حق تقدم پیدا می کند؛ یعنی باید ابتدا مطالبات آن شخص از محل عین آن مال یا فروش آن مال، وصول شود و سپس، اگر چیزی باقی بماند، سایر طلبکاران شخص مدیون می توانند از محل آن مال، طلب خود را وصول کنند. باید توجه داشت که صرف صدور قرار تامین خواسته، حق تقدم ایجاد نمی کند، بلکه اجرای آن و توقیف مال است که حق تقدم ایجاد می کند. درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->