• وضعیت معامله ای که شخص محکوم نسبت مال توقیف شده انجام داده است؟
  • سلام وقت بخیر. من به موجب قرار تامین خواسته ای که به طرفیت شخص خوانده از دادگاه تقاضا کردم یک باب مغازه را از او توقیف کردم. بعد از این که من توقیف را انجام دادم شخص مذکور اقدام به انتقال ( فروش ملک) به دیگری کرد می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی چه کاری می توانم انجام بدهم؟ 
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده ی 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و رهنی و شرطی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. طبق این ماده عقد بیعی که محکوم نسبت به مال توقیف شده انجام داده است از لحاظ حقوقی باطل و بلاثر است و به مثابه اینست که اصلا نقل و انتقالی انجام نشده است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->