• آیا نسبت به طلبی که موعد آن نرسیده است می توان در خواست تامین داد؟
  • سلام وقت بخیر. من از شخصی مبلغ 120 میلیون چک دارم که هنوز سررسید آن نرسیده است و موعد چک برای تاریخ 12/12/99 است. آیا می توانم در این خصوص از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته را بنمایم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 114 قانون مدنی نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تغییع یا تفریط باشد می توان در خواست تامین نمود. طبق ماده فوق الذکر شما در صورتی می توانید قبل از موعد تسلیم و سررسید طلبی تقاضای صدور تامین خواسته را داشته باشید که 1) حق مستند به سند رسمی باشد. 2) و حق مذکور در معرض تغییع یا تفریط باشد. در صورت نیاز به راهنمایی ومشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->