• آیا می توان در مرحله ی فرجام در دیوان عالی کشور در خواست تامین خواسته کرد؟
  • سلام وقت بخیر. من از حکمی که در دادگاه بدوی صادر شده و در مرحله ی تجدید نظر نیز تایید شده است، در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کردم. می خواستم بدونم آیا در این مرحله می توانم تقاضای صدور تامین خواسته را داشته باشم؟
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی در خواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. به همین دلیل در خواست تامین خواسته در مرحله ی فرجام خواهی از دیوان عالی کشور منتفی است؛ چرا که دیوان عالی کشور صرفا اقدام به بررسی مطابقت یا عدم مطابقت رای صادره با قانون می کند و به اصل دعوی رسیدگی نمی کند؛ اما در صورت نقض رای در دیوان و اعاده پرونده به مرجع بدوی یا تجدید نظر برای رسیدگی مجدد، می توان از آن مرجع، در خواست تامین خواسته کرد. 

-->