• درخواست تامین خسارات احتمالی قبل از اقامه ی دعوی
  • سلام وقت بخیر. من علیه شخصی تامین خواسته را قبل از این که دعوای اصلی را اقامه کنم از دادگاه در خواست کردم و دادگاه نیز این قرار را صادر کرد. می خواستم بدونم تا چه زمانی می توانم دعوای اصلی را اقامه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که در خواست کننده ی تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به در خواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید. طبق این ماده شما تا 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته باید دعوای اصلی را اقامه کنید و اگر این دعوی را تا 10 روز در دادگاه اقامه نکنید به در خواست خوانده، قرار تامین صادره لغو خواهد شد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->