• اگر مستند دعوا سند عادی باشد که در دادگاه اصالت آن تایید شده باز باید خسارت احتمالی را پرداخت؟
  • سلام وقت بخیر. من ضمن یک سند عادی خودروی خود را به شخصی به مبلغ 100 میلیون فروختم. خریدار از پرداخت ثمن معامله امتناع کرد و وقتی در دادگاه علیه او اقدام کردم اصالت سند مذکور را زیر سوال برد که دادگاه ابتدا به این موضوع پرداخت و اصالت سند مذکور را تایید کرد. حال من دادخواست مطالبه وجه به طرفیت خریدار داده ام و مستند من همان سندی است که اصالت آن در دادگاه تایید شده است. می خواستم بدونم اگر تقاضای صدور قرار تامین خواسته بکنم باید خسارت احتمالی را پرداخت کنم یا نه ؟
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد در صورت صدور قرار تامین خواسته نیازی به تودیع خسارات احتمالی به صندوق دادگستری نیست. این موضوع فقط ناظر به اسناد رسمی است و اسناد عادی را که اعتبار سند رسمی یافته اند ( مانند سند عادی که اصالت آن در محکمه اثبات شده یا سند عادی که امضای گواهی شده است) را در بر نمی گیرد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس بگیرید. 02166128096

-->