• شکایت از چک که موعد آن نرسیده ۲
  • با سلام مجدد در خصوص سوال قبلی بنده مبنی بر شکایت از چکی که موعد آن نرسیده شما فرمودید تا زمان سر رسید نمیتونم شکایت کیفری کنم آیا دادخواست حقوقی میتونم بکنم؟ فرایندش چگونه است،چون طبیعتا گواهی عدم پرداخت و کد رهگیری از بانک نمیشه گرفت ، پس ماده قانونی آن چیست ؟ لطفا نمونه ای از دادخواست اینچنینی هم برای بنده نشان دهید،متشکرم
1400/07/01

سلام و احترام 

بزرگوار طبق فرمایش خودتان طبیعتا تا زمانی که سر رسید چک مذکور نرسیده باشد و از بانک عامل گواهی عدم پرداخت را نگرفته باشید نمی توانید هیچ پیگیری حقوقی اعم از شکایت کیفری و طرح دادخواست حقوقی داشته باشید و باید تا موعد سر رسید صبر کرد. چون دین موجل ( وعده دار ) است و هنوز زمان تادیه دین نرسیده است که شما آن را مطالبه کنید و به قیاس اولویت نمی توانید نسبت به آن اقدام حقوقی انجام دهید.

آرزوی بهروزی 

-->