• اگر مستند دعوی برات باشد می توانم قبل از اقامه دعوی اصلی درخواست صدور تامین خواسته داشته باشم؟
  • سلام وقت بخیر. در معامله ای تجاری که با شخص انجام دادم  او برای پرداخت ثمن معامله از برات استفاده کرد که به موجب آن من برای دریافت ثمن باید به شخص ثالثی رجوع می کردم. هنگامی که به شخص مزبور برای دریافت ثمن مراجعه کردم او منکر شد و طلب من را نپرداخت. می خواستم بدونم می توانم ابتدا از دادگاه تامین خواسته را در خواست کنم و بعدا به طرح دعوای اصلی بپردازم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث تامین خواسته در 3 مورد نیاز به پرداخت خسارات احتمالی به صندوق داگستری نیست:

1) دعوا مستند به چک یا سفته یا برات باشد.

2) دعوا مستند به سند رسمی باشد.

3) در دعاوی علیه شخص متوقف 

با توجه به ماده 292 قانون تجارت که بیان می دارد: پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید. از عبارت(( پس از اقامه دعوی )) در این ماده متوجه می شویم که صدور قرار تامین خواسته به موجب این بند، منوط به آن است که تامین خواسته، همراه با دادخواست دعوای اصلی یا در جریان دعوی، تقاضا شود. به عبارت دیگر، تقاضای تامین خواسته راجع به اسناد تجاری، قبل از طرح دعوی امکان پذیر است اما از تودیع خسارت احتمالی معاف نیستند. 

-->