• آیا قرار تامین خواسته قابل اعتراض از طرف خوانده می باشد؟
  • سلام وقت بخیر. به موجب دعوایی که در دادگاه علیه من اقامه شده است خواهان از دادگاه درخواست صدور تامین را خواسته را در خواست کرده است و دادگاه این درخواست را قبول و این قرار را صادر کرده است. می خواستم بدونم من به عنوان خوانده آیا می توانم نسبت به این قرار اعتراض بکنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار قبول یا رد تامین، قابل تجدید نظر نیست. طبق این ماده قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست و تنها در حالتی که دادگاه برای صدور قرار تامین خواسته، باید خسارت احتمالی را لحاظ می کرده، اگر بدون دریافت خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته صادر کند، این قرار قابل اعتراض است.

-->