• صلح نامه در قالب گزارش صلح وسازش
  • باسمه تعالی ضمن عرض سلام احتراما تقاضای متنی در خصوص صلح و سازش که یکی از طرفین دعوا علاوه بر واگذاری مالکیت و سرقفلی چند دربند مغازه طی یک مبایعه نامه عادی مکلف به فک رهن و تحویل مبیع و تنظیم سند تا مورخه 1396/02/10 بوده که به هیچکدام از تعهداتش عمل ننموده مبلغی بدهی نیز طی چند فقره چک دارد که آنها را نیز پرداخت ننموده و کار به دادگاه کشیده شده طرف دیگر برای رفع تنازع و رسیدن به حقوق خود حاضر گردیده علاوه بر گذشت از وجه التزام ها و حقوقی که از تاخیر درتحویل مبیع و تادیه طلب هایش ایجاد شده مهلت مضاعفی نیز به فروشنده و بدهکار خود بدهد تا در مسیر رسیدن به حقوق خود با طرح گزارش صلح وسازش کلیه تعهدات و بدهی های مشارالیه حالت اجرایی پیدا نموده و نیازی به طی مراحل متعددی برای احقاق هر کدام از حقوق خود به طور مجزا نباشد مور تمناست
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام و عرض ادب لطفا جزییات کامل املاک و شماره پلاک ثبتی آنها و میزان حق سرقفلی آنها در صورت معین بودن به نرخ کارشناسی و ودر غیر اینصورت مشخصات کامل حقوق سرقفلی اعم از مبلغ اولیه و طول مدت اجاره و اینکه ملک در رهن چه شخصی یا ارگانی بوده را کاملا توضیح بفرمایید با تشکر

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

با سلام و عرض ادب لطفا جزییات کامل املاک و شماره پلاک ثبتی آنها و میزان حق سرقفلی آنها در صورت معین بودن به نرخ کارشناسی و ودر غیر اینصورت مشخصات کامل حقوق سرقفلی اعم از مبلغ اولیه و طول مدت اجاره و اینکه ملک در رهن چه شخصی یا ارگانی بوده را کاملا توضیح بفرمایید و لطفا کلاسه پرونده و شعب دادگاههایی که دعاوی جریانی فی مابین وجود داره رو هم ثید بفرمایید با تشکر

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

در حال بررسی

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->