• درخواست صلح در قبال بدهی
  • سلام وقت بخیر. من به شخصی مبلغ 550 میلیون تومان بدهکار هستم و از شخص طلبکار در خصوص موضوع طلبم در خواست صلح کرده ام. می خواستم بدونم این در خواست صلح آیا اقرار به بدهکار بودن من محسوب می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 755 قانون مدنی صلح با انکار دعوا نیز جائز است؛ بنابراین در خواست صلح، اقرار محسوب نمی شود.

-->