• از لحاظ حقوقی وصیت عقد است یا ایقاع؟
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی ماهیت وصیت عقد است یا ایقاع؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قانون مدنی وصیت ذاتا نه عقد است و نه ایقاع؛ بلکه وصیت قالبی است که عقود و ایقاعات مختلفی را می توان درآن ریخت و آثار آن عقد یا ایقاع را برای بعد از فوت محقق کرد. اگر آن چه که در قالب وصیت ریخته می شود، عقد باشد، وصیت عقد می شود و نیاز به قبول دارد و اگر آن چه که در قالب وصیت ریخته می شود، ایقاع باشد، وصیت ایقاع می شود و نیاز به قبول ندارد. برای مثال:

وصیت به ابراء: به این معنی که طلب کار وصیت کند که بعد از فوت او مدیونش بری الذمه شود، ایقاع است ؛ زیرا ماهیت ابراء ایقاع است و نیاز به قبول ندارد.

وصیت به وقف: به این معنی که شخصی اموال خود را برای بعد از فوتش وقف می کند، عقد است ؛ زیرا وقف یک عقد است و در وصیت به وقف خاص موقوف علیهم، و در  وصیت به وقف عام قبول با حاکم است.

 

 

-->