• آیا امکان دارد که ابلاغ احضاریه به صورت نشر در آگهی انجام شود؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا امکان دارد که ابلاغ احضاریه به صورت انتشار در روزنامه انجام شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس مواد 174 و 344 و 394 قانون آیین دادرسی کیفری امکان ابلاغ احضاریه به صورت انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی امکان پذیر است اما برای این که ابلاغ به این صورت انجام شود وجود 3 شرط زیر ضروری و لازم است:

1) ابلاغ احضاریه به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد: به این معنی که متهم شناسایی شده اما محل اقامت وی معلوم نباشد. بنابراین اگر متهم شناسایی نشده باشد ( مانند این که سرقتی انجام شده و مرتکب آن معلوم نیست ) یا این که متهم شناسایی شده و محل اقامت وی معلوم باشد اما متهم در محل اقامت خود حضور نداشته باشد ابلاغ از طریق رورنامه صورت نمی گیرد.

2) اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد: به این معنی که مقام قضایی بعد از این که اقدامات لازم را برای شناسایی محل اقامت انجام داد نتواند محل اقامت متهم را کشف کند.

3) ابلاغ به طریق دیگری ( مانند تلفن و نمابر و ایمیل و ... ) ممکن نباشد.

در صورت اجتماع هر سه شرط مذکور، ابلاغ احضاریه به متهم از طریق انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار ملی یا محلی به عمل می آید

-->