• عدم حضور در زمان قید شده در احضاریه
  • سلام وقت بخیر. چند روز پیش به موجب احضاریه ای که برای من آمد و در آن قید بود که در مورخه 99/10/6 در دادسرای ناحیه 1 شمیران جهت پاره ای توضیحات حاضر شوم. من به دلیل این که عمویم به علت بیماری کرونا فوت کرده بود نتوانستم در تاریخ مقرر در دادگاه حاضر شوم . می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی چه اتفاقی برای من می افتد؟  
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند جهات زیر عذر موجه محسوب می شود.

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.

ب) بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ) همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت) ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث) متهم در توقیف با حبس باشد.

ج) سایر مواردی که عرفا به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود.

موردی که در سوالتان قید کردید ( فوت عمو) جز هیچ یک از بند های این ماده نیست و عذر موجه محسوب نمی شود. اما شاید بتوانید با توضیح این موضوع به بازپرس و منوط به قبول او ، مورد از موارد بند ج محسوب شود. ولی اگر بازپرس این موضوع را نپذیرد بر اساس ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری چون بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشده اید دستور جلب شما صادر خواهد شد.

 

 

 

-->