• تبدیل مال توقیف شده در دادگاه به مال دیگر
  • سلام وقت بخیر. شخصی علیه من در دادگاه حقوقی اقامه دعوی کرده است و در ضمن دادخواستی که تقدیم کرده است صدور قرار تامین خواسته را درخواست نموده است. دادگاه به این دلیل یک واحد آپارتمان مسکونی من را توقیف کرده است. می خواستم بدونم می توانم این مال توقیف شده را با یک خودروی سواری عوض کنم و آپارتمان از توقیف آزاد شود و خودرو به جای آن در توقیف قرار گیرد؟
1400/07/01

سلام و احترام

طبق ماده 124قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد. هم چنین می تواند در خواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است . بر اساس این ماده شما می توانید در خواست تبدیل مال توقیف شده را با رعایت مفاد این ماده از دادگاه تقاضا کنید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->