• توقیف محصولات کشاورزی و میوه برای مطالبه طلب
  • سلام وقت بخیر. شخصی به من مبلغ 100 میلیون به منظور خرید یک دستگاه تراکتور بدهکار است و برای پرداخت این مبلغ یک برگه چک به تاریخ 99/9/11 به من داده بود. در سررسید مقرر به بانک رفتم و پول در حساب شخص نبود و اقدام به برگشت زدن چک کردم و در دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه ی وجه مستند به چک مذکور را تقدیم کردم. می خواستم بدونم آیا امکان دارد که برای وصول بهتر طلبم محصولات کشاورزی و میوه جات حاصله از باغ را که هنوز کاملا به عمل نیامده است توقیف کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

طبق ماده 127 قانون آیین دارسی مدنی از محصول املاک و باغ ها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هر گاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجراء به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجراء را از زمان برداشت مطلع سازد. مامور اجراء حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع  آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد.  خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. براساس این ماده شما می توانید محصولات کشاورزی را فقط تا میزان دو سوم حق خوانده توقیف کنید و نمی توانید تمام محصول کشاورزی را توقیف کنید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->