• رد دادخواست ورود شخص ثالث در مرحله بدوی
  • سلام وقت بخیر. به موجب دادخواست ورود ثالثی که تقدیم دادگاه کردم می خواستم وارد دعوای اشخاص دیگری شوم که در صورت صدور رای به نفع یکی از آن ها بنده نیز از آن منتفع می شدم اما دادگاه قرار رد دادخواست من را صادر کرد و در نهایت در مرحله بدوی نیز رای به نفع طرف من صادر نشد. می خواستم بدونم اگرشخص مذکور از رای صادره تجدید نظر خواهی کند من دوباره می توانم در آن مرحله دادخواست ورود شخص ثالث را تقدیم دادگاه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 134 قانون آیین دادرسی مدنی رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود. طبق این ماده در صورتی که دعوای اصلی در مرحله تجدید نظر مطرح شود شما نیز می توانید در آن مرحله مجددا دادخواست ورود ثالث را مطرح کنید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->