• صدور رای با استناد به نتیجه تامین دلیلی که قبلا انجام شده است
  • سلام وقت بخیر. آیا قاضی می تواند صرفا بر مبنای نتیجه ی تامین دلیلی که قبلا صورت گرفته، رای صادر کند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی اگر مبنای رای قاضی، صرفا نتیجه تامین دلیل باشد، باید راسا آن را انجام دهد یا آن که نتیجه تامین دلیل، مورد وثوق او باشد. بنابراین، اگر نتیجه تامین دلیلی که قبلا صورت گرفته، مورد وثوق قاضی باشد، می تواند صرفا به استناد آن، رای صادر کند.

آرزوی بهروزی

-->