• مرجع صالح برای درخواست تامین دلیل
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم برای درخواست تامین دلیل باید به کدام دادگاه مراجعه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی تامین دلیل در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ اما بنابر قانون شوراهای حل اختلاف، در مناطقی که شورای حل اختلاف وجود داشته باشد، از لحاظ صلاحیت ذاتی در صلاحیت شورای حل اختلاف است. و از لحاظ صلاحیت محلی در صلاحیت مرجعی است که دلیل مورد تامین، در حوزه آن واقع شده است. در حال حاضر، بنابر قانون شورا های حل اختلاف که قانون موخر است، عمل می شود.

-->