• آیا قرار تامین دلیل صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدید نظرخواهی است؟
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم آیا قرار تامین دلیل صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر خواهی است؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر

قرار تامین دلیل قابل اعتراض یا تجدید نظر نیست. نمی توان به قرار تامین دلیل اعتراض داشت و نقض آن را از همان مرجع صادر کننده یا مرجع بالاتر درخواست کرد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید.02166128096  

-->