• موارد لغو قرار تامین خواسته
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم قرار تامین خواسته ای که از دادگاه صادر می شود در چه مواردی لغو می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

قرار تامین خواسته در موارد ذیل لغو می شود:

1) بر طرف شدن موجبات تامین: مانند آن که مالی که در معرض تضییع یا تفریط بوده، از معرض تضییع یا تفریط خارج شود یا مانند آن که تحریر ترکه متوفی خاتمه یابد و در نتیجه، دعاوی راجع به ترکه متوفی از توقف خارج  شود. در این صورت، موجبات تامین برطرف می شود و از همین رو، دادگاه قراری به نام قرار رفع تامین صادر می کند.

2) عدم طرح دعوی اصلی ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، در مواردی که درخواست تامین خواسته قبل از طرح دعوی اصلی طرح شده است و به دلیل عدم طرح دعوی در موعد مقرر، خوانده تقاضای لغو تامین خواسته را به عمل آورد.

3) استرداد درخواست تامین خواسته توسط خواهان

4) استرداد دادخواست یا دعوی اصلی توسط خواهان: به محض استرداد دعوی یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می شود.

5) صدور حکم قطعی علیه خواهان: در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان، تامین، خود به خود مرتفع می شود.

آروزی بهروزی

-->