• آیا بعد از صدور رای قطعی، خوانده برای مطالبه خسارت باید کار خاصی انجام دهد؟
  • سلام روز بخیر. خوانده برای مطالبه خسارت بعد از صدور رای قطعی آیا باید کار خاصی انجام دهد؟
1400/07/01

سلام و احترام

خوانده باید ظرف 20 روز پس از ابلاغ رای قطعی، مطالبه خسارت کند، برای این مطالبه نیازی به رعایت تشریفات دادرسی نیست بنابراین نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و به موجب یک درخواست ساده به عمل می آید و اگر بعد از گذشت 20 روز جهت مطالبه خسارت درخواست ندهد هم چنان مطالبه خسارت امکان پذیر است؛ اما عدم مطالبه ظرف 20 روز مقرر در قانون، دارای آثار زیر است:

الف) مبلغی که خواهان بابت خسارت احتمالی، ممکن است تودیع کرده باشد، بعد از انقضای این مدت به او بازگردانده می شود.

ب) مطالبه خسارت، بعد از انقضای این مدت هم چنان امکان پذیر است؛ اما نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->