• مال قابل توقیف ضمن درخواست تامین خواسته
  • سلام . من دعوای مطالبه 100 عدد سکه بهار آزادی را از شخصی تقدیم دادگاه کرده‌ام و مبلغ بهای خواسته را 22 میلیون درج کرده ام و ضمن دادخواست در خواست صدور قرار تامین خواسته را نیز به دادگاه تقدیم کردم. در این صورت، به میزان 22 میلیون از اموال خوانده توقیف می شود یا آن که قیمت واقعی 100 سکه بهار آزادی ملاک عمل است؟
1400/07/01

سلام و احترام

طبق مفاد قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته در تامین خواسته موثر نیست؛ بلکه باید معادل قیمت واقعی سکه ها ، از اموال محکوم توقیف صورت گیرد.

-->