• در خواست صدور قرار تامین خواسته برای اموال شهرداری
  • سلام وقت بخیر. من با شهرداری تهران قراردادهایی داشتم که ضمن آن در صورت تهیه یک سری اجناس و تسلیم آن ها به شهرداری، شهرداری موظف به پرداخت مبلغی به من بود. حال که من موضوع تعهد را کامل انجام داده ام شهرداری مبالغ مذکور را پرداخت نمی کند. می خواستم بدونم ضمن دادخواستی که به طرفیت شهرداری می دهم و مطالبه وجه می کنم می توانم تقاضای صدور قرار تامین خواسته برای توقیف اموال شهرداری را داشته باشم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده واحده ی قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صدور قرار تامین خواسته نسبت به اموال دولتی و اموال شهرداری ها ممنوع است. طبق ماده واحده ی فوق شما نمی توانید نسبت به اموال شهرداری ها تقاضای صدور قرار تامین خواسته داشته باشید.در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->