• آیا رییس جهمور همواره مجبور به امضای مصوبات مجلس است؟
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم منظور از لفظ ((باید)) در ماده 1 قانون مدنی چیست و آیا رییس جمهور طبق این ماده همواره باید در هر شرایطی مصوبات مجلس و نتیجه ی همه پرسی ها را امضا کند؟
1400/07/01

سلام و احترام

امضای قانون برای رییس جمهور اجباری است مگر این که تشریفات قانونی رعایت نشده باشد ( مستفاد از اصل 123 قانون اساسی)؛ منظور از تشریفات یا همان مراحل قانونی مندرج در ماده 1 قانون مدنی، طی شدن فرآیند شکلی قانون گذاری است و رییس جمهور صلاحیت ورود در امور ماهوی را ندارد زیرا مرجع صالح جهت تشخیص مغایرت قانون با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است ( اصل 94 قانون اساسی)؛ بنابراین در صورتی که مجلس بدون ارسال مصوبه به شورای نگهبان، آن را جهت امضا به رییس جمهور ابلاغ نماید، رییس جمهور می تواند و بلکه مکلف است از امضای آن خودداری نماید.

-->