• آیا ادای سوگند قابل توکیل است؟
  • سلام به موجب احضاریه که برای من آمده است باید در مورخه خاصی در دادگاه حاضر شوم و سوگند ادا کنم ولی به علت بیماری شدیدی که دارم نمی توانم در مورخه مذکور حاضر شوم و امکان حرکت ندارم . آیا می توانم برای ادای سوگند وکیل بگیرم؟  
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس 331 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند در صورتی که در وکالت نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند. طبق قسمت آخر ماده فوق الذکر ادای سوگند قابل توکیل نیست و شما باید طبق ماده 334 همان قانون ناتوانی از حضور و بیماری خود را برای مقام قضایی شرح دهید و قاضی می تواند وقت دیگری را برای ادای سوگند معین کند یا خود نزد شما حاضر شود و اظهاراتتان را استماع کند . در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->