• آیا شخصی که نام او در دفتر ثبت تجارتی ثبت نشده است تاجر است؟
  • سلام وقت بخیر آیا شخصی که اسم او در دفتر ثبت تجارتی ثبت نشده است تاجر است و تکالیف تاجر را باید انجام دهد؟
1400/07/01

سلام و احترام

طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. با توجه به این تعریف برای آن که شخصی تاجر تلقی گردد، لازم نیست که اسم شخص در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد ، و هم چنین لازم نیست که شخص دارای کارت بازرگانی باشد. همین که شغل معمولی او اعمال تجاری باشد کافی است.

-->