• آیا فردی که به چند شغل اشتغال دارد تاجر محسوب می شود؟
  • سلام . شخصی به 2 شغل اشتغال دارد. صبح ها در یکی از ادارات دولتی کارمند است و بعد از ظهر ها بنگاه معاملات ملکی دارد. آیا این شخص برابر مقررات و قوانین قانون تجارت تاجر نامیده می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1 قانون تجارت تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. منظور از شغل معمولی در این ماده آن است که محل اصلی در آمد شخص، اعمال تجاری باشد. بنابراین اگر شخصی در مشاغل متعدد شاغل باشد که برخی از آن ها تجاری و برخی دیگر غیر تجاری اند، در صورتی این فرد تاجر محسوب می شود، که محل اصلی در آمد او از اعمال تجاری باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096 

-->