• آیا شخص باید شغل معمولی خود را اعمال تجاری قرار دهد تا تاجر نامیده شود؟
  • سلام وقت بخیر. برای این که یک شخص، برابر قانون تجارت تاجر نامیده شود حتما باید اعمال مندرج در قانون تجارت را شغل معمولی خود قرار دهد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1 قانون تجارت تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. معاملات تجارتی در ماده 2 و 3 همان قانون تصریح شده است. اما یک استثنا برای این مورد وجود دارد که در ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 آمده است که بیان می دارد:  شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. طبق این ماده شرکت های سهامی اعم از سهامی عام و خاص حتی اگر موضوع آن ها اعمال تجاری هم نباشد، تاجر محسوب می شوند. 

-->