• آیا شخصی که به نمایندگی از شخص دیگر تجارت می کند تاجر است؟
  • سلام روز بخیر. آیا شخصی که به نمایندگی از شخص دیگری به اعمال تجاری مبادرت دارد برابر قانون تجارت، تاجر محسوب می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قانون تجارت برای تاجر بودن لازم است که شخص اعمال تجاری را به نام و به حساب خود شغل معمولی خود قرار دهد، نه آن که اعمال تجاری را به نمایندگی از ناحیه غیر انجام دهد. بنابراین اگر شخصی به نمایندگی از غیر مبادرت به اعمال تجاری نماید، تاجر تلقی نمی گردد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->