• آیا صرف داشتن سهام یک شرکت سهامی موجب تاجر تلقی شدن آن شخص می گردد؟
  • سلام آیا کسی که در یک شرکت سهامی تجاری سهامدار است، این سهام دار بودن وی باعث تاجر تلقی شدن او می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/4869 مورخ 1386/7/24 بیان می دارد: صرف داشتن سهام یا سهم الشرکه در یک شرکت تجاری و حتی عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل در یک شرکت تجاری موجب تاجر قلمداد شدن شخص نمی شود. دلیل این تاجر قلمداد نشدن به صرف سهامداری اینست که شخصیت حقوقی شرکت تجاری از شخصیت سهامداران آن جدا و متمایز است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید.02166128096

-->