• آیا شخص محجوری که ولی او با اموالش برای او تجارت می کند تاجر است؟
  • سلام روز بخیر. ولی شخص محجوری با استفاده از اموال شخص محجور مبادرت به اعمال تجاری می کند می خواستم بدونم آیا شخص محجور یا ولی او در این وضعیت برابر قانون تجارت تاجر محسوب می شوند؟
1400/07/01

سلام و احترام

در فرض سوال مطروحه نه شخص محجور و نه ولی او تاجر محسوب نمی شوند و دلیل این امر به شرح ذیل می باشد:

1) شخص محجوری که ولی  از جانب او مبادرت به اعمال تجاری می نماید، تاجر محسوب نمی شود؛ چرا که در این حالت خود محجور تصمیم گیرنده نبوده است و از لوازم تاجر بودن و برخورداری از وظایف و مسئولیت های تاجر، دارا بودن اهلیت است.

2) اگر ولی با اموال محجور و برای او اقدام به معاملات تجاری نماید، ولی نیز تاجر محسوب نمی شود، چرا که برای تاجر تلقی شدن شخصی، باید اعمال تجاری به نام و به حساب خود شخص صورت پذیرد و اگر این اعمال به نمایندگی از دیگری صورت پذیرد ( مانند فرض مطروحه) شخص نماینده برابر قانون تجارت، تاجر محسوب نخواهد شد .

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->