• اموال فردی که در آمریکا زندگی می کند چگونه بین ورثه تقسیم می شود؟
  • سلام. پدرم سالها دور از فرزندانش در آمریکا زندگی می کرد دو ماه پیش در اثر کرونا فوت کردند. و در همانجا دفن شدند اکنون اموال ایشان بر اساس قانون کدام کشور بین فرزندانشان تقسیم می شود؟ آیا قانون آمریکا اجرا می شود؟ یا بر اساس قانون ایران تقسیم می شود؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. مطابق ماده ۶ قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. در نتیجه ارث مطابق قوانین ایران تقسیم می شود.

در این رابطه بهتر است بدانید ماده ۷ قانون مدنی اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. می توانید برای راهنمایی بیشتر و معرفی وکیل با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->