• طلاق بین ایرانیان زرتشتی چگونه انجام می شود؟
  • سلام. بنده و همسرم زرتشتی و ایرانی هستیم. قصد طلاق داریم و می خواهیم از یکدیگر جدا شویم. آیا می توانیم بر اساس مذهب خودمان جدا شویم؟ به کدام دادگاه برای انجام طلاق باید مراجعه کنیم؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب. بر اساس ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقرّرات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

۱-در مسائل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

۲-در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهب متوفّی.

۳-در مسائل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

در نتیجه به دلیل زرتشتی بودن شوهر طلاق مطابق آیین زرتشتی انجام می شود و بر اساس ماده 4 قانون حمایت خانواده دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به امور طلاق را دارد. می توانید برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->