• ارث بین ایرانیان مسیحی چگونه انجام می شود؟
  • سلام. بنده و خانوادم مسیحی هستیم و پدر و مادرم در تصادف دو ماه پیش فوت کردند. اکنون می خواهیم برای تقسیم اموال از مراحل قانونی پیگیری کنیم می خواهم بدانم طبق قوانین ارث بین ما بر اساس چه دینی تقسیم می شود؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. بر اساس ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقرّرات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

۱-در مسائل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

۲-در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهب متوفّی.

۳-در مسائل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

لذا به دلیل مسیحی بودن متوفی مطابق آیین مسیحیت تقسیم ترکه صورت می گیرد. می توانید برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->