• قوانین فرزندخواندگی برای ایرانیان یهودی چگونه است؟
  • سلام. من خانمی یهودی هستم که قبل از فوت همسرم پسری را به فرزندخواندگی قبول کردیم. اکنون در امور و مسائل مرتبط با فرزندخواندم در بعضی موارد بین یهودیت و اسلام تفاوت وجود دارد می خواهم بدانم قانونا کدام یک در مورد من اجرا می شود و اگر به قانون مراجعه کنم آیا قانون این اجازه را من میدهد که طبق دین خودم رفتار کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقرّرات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

۱-در مسائل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

۲-در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهب متوفّی.

۳-در مسائل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

در نتیجه به دلیل کلیمی بودن مادر خوانده، مسائل بر اساس آیین کلیمی انجام می شود. می توانید برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->