• روابط بین مادر و فرزند افغانی بر اساس چه قانونی است؟
  • سلام. بنده خانمی افغانی هستم که سه سال پیش باردار شدم و نمیدانم پدر بچه کیست. اما می خواهم خودم بچه را بزرگ کنم و اینکه فرزندم نامشروع نیست. اگر به دادگاه مراجعه کنم آیا حضانت بچم با من است یا خیر؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده ۹۶۴ قانون مدنی روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود. در نتیجه بر اساس قانون افغانستان حضانت طفل تصمیم گیری می شود.

در نظر داشته باشید مطابق قوانین حمایت خانواده مصلحت کودک در اولویت است. می توانید برای راهنمایی بیشتر و معرفی وکیل با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->