• اخذ تامین و آزادی محکوم علیه معسر
  • سلام . در خصوص زندانیانی که بعد از صدور حکم اعسار به جهت عدم پرداخت اقساط معوقه در بازداشت به سر می برد آیا اخذ تامین به منظور اعطای مرخصی باید متناسب با کل میزان محکوم به باشد یا متناسب با مبلغ اقساط معوقه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره یک آن اخذ تامین برای اعطای مرخصی به وی باید با توجه به همان مبلغ اقساط معوق صورت گیرد، نه معادل کل محکوم به. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->