• آیا اشخاصی که تابعیت ایرانی ندارند می توانند در ایران مبادرت به اعمال تجاری داشته باشند؟
  • سلام روز بخیر. می خواستم بدونم اشخاصی که تابعیت ایرانی ندارند و تبعه یک کشور خارجی هستند طبق قانون تجارت می توانند در ایران مبادرت به انجام اعمال تجاری داشته باشند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس عموم و اطلاق ماده 1 قانون تجارت تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد و هیچ حرفی از تبعه ایران بودن و ... به میان نیامده است. پس اشتغال خارجیان به اعمال تجاری در ایران مسموع نیست و از حیث تابعیت علی الاصول ممنوعیتی مقرر نشده است. با این وجود، قانون گذار اشتغال به پاره ای از اعمال تجاری در ایران را منوط به داشتن تابعیت ایرانی نموده است. از قبیل:

1) بنابر ماده 2 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 اعطای پروانه ی دلالی منوط به تابعیت ایرانی شده است.

2) بنابر ماده 9 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 حمل و نقل بازرگانی مسافر و بار و محمولات پستی یا یکی از آن ها از یک نقطه ایران به نقطه دیگر ایران منحصر به هواپیمای ایرانی است.

-->