• منظور از مال منقول در بند 1 ماده 2 قانون تجارت
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم منظور از مال منقول در بند 1 ماده 2 قانون تجارت چیست؟ آیا اموال منقول غیر مادی یا در اصطلاح منقول حکمی را شامل می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

منظور از مال منقول مذکور در بند 1 ماده 2 قانون تجارت فقط اموال منوقل مادی می باشد و در نتیجه تحصیل اموال منقول غیر مادی که به تعبیر ماده 20 قانون مدنی منقول حکمی یا در حکم منقول اند، مانند دیون و تعهدات، حقوق عینی نسبت به منقولات، حق اختراع، حق تالیف و ... تابع این بند نمی باشد. البته برخی از حقوقدانان نظری بر خلاف این نظر ابراز نموده اند و تحصیل این اموال به قصد فروش را نیز مصداق عمل تجاری دانسته اند.

آرزوی بهروزی

-->