• آیا عمل خیاط تجاری است و خود او تاجر است ؟
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم آیا خیاطی که پارچه می خرد و آن را تبدیل به کت و شلوار می کند و آن ها را می فروشد، بر اساس قانون تجارت، عمل او تجاری محسوب می شود و خود او تاجر است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس بند 1 ماده 2 قانون تجارت که اشعار دارد: خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آن که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد عمل تجاری است. طبق این ماده در ظاهر عمل خیاطی که پارچه می خرد ( خرید مال منقول ) به قصد فروش اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد عمل تجاری است. اما در این حالت بر خلاف ظاهر ماده چون قسمت عمده ارزش افزوده کالا به واسطه این تصرفات است، عمل شخص تجاری نیست. در فرض سوال قسمت عمده ارزش کت و شلوار هایی که خیاط می دوزد به دلیل اعمال و تصرفاتی است که روی آن اموال منقول انجام می دهد نه به دلیل خود مال منقول.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->