• عامل به چه کسی اطلاق می شود؟
  • سلام . می خواستم بدونم منظور از عامل که در بند 3 ماده 2 قانون تجارت آمده است چه کسی است و شرح وظایف عامل چیست؟
1400/07/01

سلام و احترام

این عنوان در قانون تعریف نشده است. به نظر می رشد مانند وکالت می باشد؛ یعنی انجام امور به نام و حساب دیگری، بر خلاف حق العمل کاری که انجام امور به نام خود و به حساب دیگری می باشد. البته تفاوت این عنوان با وکالت در آن است که اگر در حق فسخ وکالت از جانب موکل ساقط نشده باشد، وکیل در هر زمان از سوی موکل قابل عزل است، اما در عاملی، اگر آمر بخواهد، عامل خود را عزل نماید، باید خسارات  او را جبران نماید.چرا کع ممکن است عامل برای انجام امور عاملیت ( نمایندگی ) متحمل مخارجی شده باشد.

آرزوی بهروزی

-->