• ثبت شرکت در دفتر ثبت تجارتی
  • سلام وقت بخیر. آیا شرکتی تجاری که در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده است، باید در دفتر ثبت تجارتی نیز نام خود را به ثبت برساند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 18 قانون تجارت کلیه تجّاری که در ایران به فعالیت تجاری مشغول اند اعم از آن که شخص حقیقی باشند یا آن که در قالب شرکت تجاری فعالیت نمایند،  باید در این دفتر ثبت شوند. حتی اگر شرکت تجاری در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد، باز هم باید در این دفتر به ثبت نام بپردازند. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->