• ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی دلیل تاجر بودن شخص است؟
  • سلام و عرض خسته نباشید. می خواستم بدونم آیا ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی دلیل تاجر شناخته شدن شخص می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، دلیل تاجر بودن نیست و عدم ثبت نام هم دلیل تاجر نبودن نیست. بر اساس ماده 1 قانون تجارت تنها دلیل تاجر بودن شخصی  آن است که شغل معمولی وی، اشتغال به اعمال تجاری باشد.

آرزوی بهروزی

-->