• احوال شخصیه چیست؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم اگر براتون امکان داره بفرمایید منظور از احوال شخصیه که در قانون مدنی آمده است چیست؟
1400/07/01

سلام و احترام

به آن دسته از اوصافی از یک شخص، احوال شخصیه گویند که دارای شرایط ذیل باشد:

1) این اوصاف جنبه غیر مالی دارد. یعنی در برابر حقوقی قرار می گیرد که جنبه ی مالی دارند مانند حق مالکیت و...

2) این اوصاف ناظر به یک شخص است، صرف نظر از مقام اجتماعی و شغل او.

3) این اوصاف به دلیل غیر مالی بودن، قابل تقویم به پول نیست. و در برابر حقوقی قرار می گیرد که قابل تقویم و مبادله با پول می باشند. مثل حق مالکیت بر یک مال که قابل تقویم به پول است.

مصادیق احوال شخصیه در قانون مدنی عبارتند از: نکاح، طلاق، فسخ نکاح ، نسب ، حجر ، اهلیت ، ارث ، وصیت ، فرزند خواندگی

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید.02166128096

-->